Światłowód – |SAV Sp. z o.o.
Menu

Światłowód

Łącza światłowodowe

PON 60

PON 100

PON 300

PON 600

Niezależnie od pakietu abonent uzyskuje symetryczne połączenie z Internetem. Pakiety nie mają ograniczeń co do ilości przesyłanych danych. Oferta ograniczona terytorialnie. Usługa świadczona w technologii FTTH (światłowód bezpośrednio do mieszkania).

Oferta dotyczy klientów indywidualnych. Firmy i instytucje prosimy o kontakt w celu przygotowania oferty dostosowanej do potrzeb.

X